Kontaktné informácie

Meno
Kamenčík Marián, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry
Adresa
Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón
055/602 6354