Kontaktné informácie

Meno
Kočiško Marek, prof. Ing. PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra počítačovej podpory výrobných technológií
Adresa
Štúrova 31, 080 01 Prešov
Telefón
032/7400 404