Kontaktné informácie

Meno
Koišová Eva, Ing. PhD., MBA
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálnoekonomických vzťahov, Dekanát
Adresa
Študentská 3, 911 50 Trenčín
Telefón
045/5206 569