Kontaktné informácie

Meno
Končeková Danica, doc. Ing. arch., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav architektúry občianskych budov
Adresa
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
Telefón
048/4463 169