Kontaktné informácie

Meno
Kubinec Martin, doc. JUDr. Ing., PhD., univ.prof.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Adresa
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
Telefón