Kontaktné informácie

Meno
Kurtanský Alexander, MUDr.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Adresa
Špitálska 24, 813 72 Bratislava
Telefón
051/7570 803