Kontaktné informácie

Meno
Kvokačka Adrián, doc. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry
Adresa
17.novembra 1, 080 01 Prešov
Telefón
055/602 2960