Kontaktné informácie

Meno
Kyšeľa Kamil, Ing., PhD., Ing.-Paed. IGIP
Vysoká škola
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Adresa
Park Komenského 19, 040 01 Košice
Telefón
045/5206 285