Kontaktné informácie

Meno
Majerík Jozef, doc. Ing. PhD., EUR ING
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky
Adresa
Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín
Telefón
02/91905 9191