Kontaktné informácie

Meno
Malovecký Mojmír, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Adresa
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Telefón