Kontaktné informácie

Meno
Marônek Milan, prof. Ing. , CSc.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií
Adresa
Ul.J.Bottu 2781/25, 917 24 Trnava
Telefón
02/6029 5456