Kontaktné informácie

Meno
Masarik Jozef, prof. RNDr., DrSc.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Adresa
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Telefón
048/4462 652