Kontaktné informácie

Meno
Mészáros Peter Mgr., PhD.
Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva
Adresa
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Telefón
02/6729 5707