Kontaktné informácie

Meno
Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
02/3288 8463