Kontaktné informácie

Meno
Minarovičová Katarína, Ing. arch., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Adresa
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Telefón
051/7470 540