Kontaktné informácie

Meno
Moláková Katarína, doc. Mgr. art., ArtD.
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta
Adresa
Svoradova 2, 811 03 Bratislava
Telefón
033/5565 334