Kontaktné informácie

Meno
Moravčíková Jana, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied
Adresa
Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
Telefón
035/3260 602737