Kontaktné informácie

Meno
Neogrády Pavel, doc. Mgr., DrSc.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Adresa
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Telefón
02/6729 1454