Kontaktné informácie

Meno
Olexová Cecília, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra ekonómie a manažmentu
Adresa
Tajovského 13, 041 30 Košice
Telefón
02/5729 6403