Kontaktné informácie

Meno
Olšiak Róbert, prof. Ing. PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav energetických strojov a zariadení
Adresa
nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón
032/7400 826, 042/2851 826