Kontaktné informácie

Meno
Ondrušová Darina, prof. Ing. PhD.
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove
Adresa
I.Krasku 491/30, 020 01 Púchov
Telefón
02/6729 5217