Kontaktné informácie

Meno
Plašienková Zlatica, prof. PhDr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra filozofie a dejín filozofie
Adresa
Šafárikovo námestie 6, 818 01 Bratislava
Telefón
037/641 5893