Kontaktné informácie

Meno
Qineti Artan, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Ústav hospodárskej politiky a financií
Adresa
Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
048/3248 018