Kontaktné informácie

Meno
Rapčíková Tatiana, doc. PhDr. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Adresa
Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica
Telefón
037/6408 453