Kontaktné informácie

Meno
Rončáková Terézia, prof. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Adresa
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
Telefón
055/6024 106