Kontaktné informácie

Meno
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD:
Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu
Adresa
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Telefón
051/7724 729