Kontaktné informácie

Meno
Schlarmannová Janka, doc. PaedDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky, Katedra zoológie a antropológie
Adresa
Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra
Telefón
051/7725 166