Kontaktné informácie

Meno
Slivka Daniel, prof. PhDr., ThDr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Adresa
ul. Biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov
Telefón
037/6408 813