Kontaktné informácie

Meno
Solgajová Andrea, doc. PhDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva
Adresa
Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra
Telefón
035/3260 656