Kontaktné informácie

Meno
Šafaříková Katarína, doc. Mgr. Art., ArtD.
Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta
Adresa
Zochova 1, 813 01 Bratislava
Telefón
051/7570 681