Kontaktné informácie

Meno
Ševc Juraj doc. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied
Adresa
Šrobárova 2, 040 01 Košice
Telefón