Kontaktné informácie

Meno
Ševčík Patrik, doc. Mgr.art., ArtD.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
Adresa
Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
055/6022 703