Kontaktné informácie

Meno
Špilák Peter, doc. Mgr. art. Mgr., PhD., ArtD.
Vysoká škola
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení
Adresa
Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Telefón