Kontaktné informácie

Meno
Šupler Marek, MUDr., MPH.
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta
Adresa
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón