Kontaktné informácie

Meno
Švec Jakub, Mgr., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied
Adresa
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Telefón
02/5937 0827