Kontaktné informácie

Meno
Tihányi Juraj, PhDr., PhD., MPH
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva
Adresa
Limbová 12, 833 03 Bratislava
Telefón
02/59325 621