Kontaktné informácie

Meno
Tiňo Radko, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Adresa
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Telefón
043/2633 425