Kontaktné informácie

Meno
Tonhajzerová Ingrid, prof. MUDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Adresa
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
Telefón
02/50117209, 02/50117119