Kontaktné informácie

Meno
Tóth Jaroslav, Mgr. PhD.
Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Adresa
Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
Telefón
048/4467 106