Kontaktné informácie

Meno
Turisová Ingrid, doc. RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Adresa
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
048/4461 223, 048/4461 614