Kontaktné informácie

Meno
Ušiak Jaroslav, prof. Mgr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra bezpečnostných štúdií
Adresa
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón
041/5136 650