Kontaktné informácie

Meno
Veľas Andrej, prof. Ing. PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu
Adresa
ul. 1. mája 32, 012 26 Žilina
Telefón
033/5565 734