Kontaktné informácie

Meno
Vulganová Katarína, RNDr., PhD.
Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied v Piešťanoch
Adresa
Rázusova 14, 921 01 Piešťany
Telefón
045/5206 480