Kontaktné informácie

Meno
Zachar Martin, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany
Adresa
T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
Telefón
02/6729 1581