Kontaktné informácie

Meno
Žák Štefan, doc. Ing., PhD., MBA, LL.M.
Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu
Adresa
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Telefón
02/5937 0473