Kontaktné informácie

Meno
Žiaková Elena, doc. PhDr., PhD.
Vysoká škola
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Adresa
051/7562 443
Telefón