Kontaktné informácie

Meno
Žultáková Silvia, PhDr., PhD.
Vysoká škola
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Adresa
Partizánska 1, 080 01 Prešov
Telefón