Kontaktné informácie

Meno
Makyš Pavol, doc. Ing., PhD.
Vysoká škola
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
Adresa
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Telefón
041/ 513 2154