Kontaktné informácie

Meno
Kašlíková Katarína, PhDr., PhD., MPH
Vysoká škola
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Adresa
Študentská 2, 911 50 Trenčín
Telefón
032/7400 613