Kontaktné informácie

Meno
Jambor Tomáš, Ing., PhD.
Vysoká škola
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Adresa
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Telefón
037/641 4925